پروزه تشریح مخازن نفت و مراحل پالایش نفت خام در پالایشگاه

جزوه پالایشگاه نفت,جزوه های آموزشی پالایشگا,دانلود پایان نامه ارشد نفت,دانلود پروژه ارشد نفت,زمین شناسی نفت,مخازن نفت و گاز,مخازن هیدروکوری,مراحل پالایش نفت خام,واحد ایزوماکس پالایشگاه,واحد تقطیر اتمسفری پالایشگاه,واحد تقطیر خلا پالایشگاه
دانلود فایل پروزه تشریح مخازن نفت و مراحل پالایش نفت خام در پالایشگاه

دانلود فایل

بخشی از مقدمه:منشاء نفت مواد آلي موجود در موجودات زنده است. قبل از دوره كامبرين به علت عدم و يا كمي موجودات زنده، در رسوبات مربوط به اين دوران نشانه اي از مواد آلي و در نتيجه نفت وجود ندارد. اما بعد از اين دوره بقاياي جانوران و گياهان همراه رسوبات ته نشين شدند و رسوبات بعدي آنها را مدفون كردند.مواد آلي موجود در جانوران و گياهان نسبت به مواد اكسيد كننده بسيار حساس هستند و اگر در معرض اين مواد قرار گيرند تجزيه مي شوند. بنابراين در هنگام قرار گيرند ته نشين شدن، مواد آلي اگر در معرض اكسيد كننده ها اكسيد شده و نفتي ديگر در كار نخواهد بود. اما اگر رسوب گذاري به سرعت انجام شود و مواد آلي در زير رسوبات مدفون شوند ديگر فرصتي براي اكسيد كننده ها باقي نخواهد ماند تا مواد آلي را اكسيد كرده و باعث از بين رفتن آنها شوند.پس يكي از شرايط بوجودآمدن نفت سرعت در هنگام رسوب گذاري مواد آلي است.مواد آلي در لايه هاي زيرين، در اثر فشار و حرارت ابتدا به كروژن بعد به آسفالت و در پايان به پتروليوم تبديل مي شوند. اين فرايندها از لحاظ بيوژنتيك بررسي مي شوند و براي تبديل به انواع مختلف رنج ها، فشار مشخص لازم است.در اين فرايند S, O, W مواد آلي به C, H پتروليوم تبديل مي شوند. يعني مواد سنگين همچون S به H, C تبديل مي شوند يعني مواد با وزن ويژه بالا به مواد با وزن ويژه پايينتر تبديل مي شوند كه با API مشخص مي شوند. هر چه S پتروليوم ها كمتر باشد API آن بالاتر خواهد بود.فهرست مطالب:مخازن و تشريح آنهانفتگیرقسمتهای عمده یک نفتگیرتعیین شکل و وضعیت مخزنطبقه بندی نفتگیرهاانواع مخازن نفت و گازتشكيل مخازن نفتسنگ مخزن نفتتقسیم بندی سنگهای مخزننامگذاری سنگهای مخزنسنگهای مخازن دریایی و غیر دریاییمطالعات مخزن و واژگان مرتبطتركيب شيميايي نفت خام و فراورده هاي نفتي1) تركيبات خالصهيدروكربن ها (Hydrocarbons)هيدروكربن هاي آليفاتيك سيرشده يا آلكان ها يا پارافين ها (Paraffins)هيدروكربن هاي حلقوي سيرشده يا سيكلو پارفين ها يا نفتن ها (Naphthenes)هيدروكربن هاي آروماتيكهيدروكربن هاي آليفاتيك سيرنشده يا الفين ها يا آلكن ها (Olefins)ساير هيدروكربن هاتركيبات غير هيدروكربنيتركيبات گوگرد دارتركيبات اكسيژن دار (Oxygen Compounds)تركيبات آلي فلزي (Organometallic Compounds):تركيبات آسفالتي (Asphaltenes):نمك در نفت خاممشكلات ناشي از حضور نمك در نفت خامحذف نمكسنجش نمك در نفت خام ارزيابي نفت خامارزيابي نفت خام  (Evaluation of Crude Oils)ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي كلي نفت خام مرتبط با انتقال، ذخيره سازي و قيمت گذاريوزن ويژه (sp. gr) نفت خام                                                         نقطه ريزش نفت خام                                                                                                 گرانروي نفت خام                                                     فشار بخار و نقطه اشتعال نفت خام           ميزان گوگرد نفت خام                                                                         منشاء گوگردطبيعت تركيبات گوگرد موجود در نفت خامگوگرد عنصري آزادهيدروژن سولفيد (H2S) (Hydrogen Sulfide)تيـول ها (Thiols)سولفيـدها (The Sulfides)دي سولفيدها (The Disulfides)تيوفن و مشتقاتش  (Thiophene and Derivatives)محتواي نيتروژن نفت هاي خامآب، رسوب و نمك در نفت¬هاي خام  محتواي آب نفت هاي خام                                                                    رسوبات (رسوبات ته مانده) محتواي نمك نفت هاي خام                                                                    حضور نمك در نفت خام موجب بروز معايب زير مي شودعدد اسيدي نفت خامآناليز اجزاء يا برش ها- تقطير TBP نفت خامتجهيزات به كار رفته در پالايشگاهكورهانواع کوره هاشيرهاي صنعتيبررسی برخی از شیرهای خاصآشنایی با انواع مبدل‌هاانواع جوش آورهاانواع راکتور های شیمیاییتقسیم بندی راکتورهاراکتورهای واحدی (Stagewise)راکتورهای دیفرانسیلی (Differential)راکتور ناپیوسته (Batch)راکتورهای نیمه پیوستهراکتور مخلوط شونده (CSTR)راکتورهای لوله ای (Plug)راکتورهای دوره ای (Recycle Reactor)برج تقطیربرجهای تقطیر با سینی کلاهکداربرجهای تقطیر با سینی‌های مشبکبرجهای تقطیر با سینی‌های دریچه‌ایمقایسه انواع گوناگون سینی‌هابرجهای انباشتهمقایسه برجهای انباشته با برجهای سینی‌داردرباره پالایشگاهمعرفی واحدهای پالايشگاهواحدهای پالایشیواحد تقطیر در فشار جو و خلأواحد كاهش گرانروىواحدهاى تصفيه گاز مايعواحدهاى تبديل كاتاليستىواحدهاى آيزوماكس (هيدروكراكر)واحدهاى هيدروژن سازىآب، برق و بخا رواحد تصفيه آب هاي آلودهمشخصات فرآورده های نفتیبنزين موتور سوپر بدون سرببنزين موتور معمولي بدون سربنفت گازگاز مایعنفت سفیدنفت کوره 180 و 230نفت کوره 280 و 380نفت کوره سنگینسوخت جت ATKشرح عملیات واحد کنترل 1شمالیتقطير اتمسفريكواحد تقطير در خلاءواحد غلظت¬شکن (Visbreaker):واحد LPGواحد مراکسشرح عمليات واحد كنترل 2 شماليشرح تجهيزات واحد تبديل كاتاليستي1- پمپها2- کمپرسورهاسيستم روغن روان کنندهسيستم روغن مسدود کنندهکمپرسور گاز گردشی واحد پلاتفرمر(2C-251)3- مبدل هامبدل هاي حرارتيفن هاکولر آبي4- کوره هاکوره يونيفاينر 2H-201کوره پلاتفرمر5- راکتورهاراکتور يونيفاينر 2V-2016- برج عريان کننده يونيفاينر  2V-202    7- برج تثبيت کننده پلاتفرمر  2V-2548- جدا کننده ها در فشار بالاهدف واحد يونيفاينرخوراک واحدشيمي و واکنش هاي يونيفاينينگشرح فرآيند واحد يونيفاينرهدف واحد پلاتفرمرشيمي واکنشهاي پلاتفرمرشرح فرآيند واحد پلاتفرمرواحد آيزوماكسهدف واحد آيزوماکسواکنشهاي شيميايي واحد آيزوماکسشرح تجهيزاتشرح فرآيندنکاتي در مورد واحد آيزوماکسواحد هيدروژنشرح تجهيزاتابزار دقيق واحدشرح فرآيندمقدمهخوراک واحدشرح فرآيند

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود پایان نامه ارشد نفت جزوه های آموزشی پالایشگا زمین شناسی نفت مخازن هیدروکوری مخازن نفت و گاز جزوه پالایشگاه نفت واحد ایزوماکس پالایشگاه واحد تقطیر خلا پالایشگاه واحد تقطیر اتمسفری پالایشگاه مراحل پالایش نفت خام دانلود پروژه ارشد نفت

بررسي و تهيه طرح توليد گلداني گريبكس پيكان

پروژه تولید گیربکس,پروژه کارآفرینی,دانلود طرح توجیهی,طرح توجیهی,طرح توجیهی گلدانی گیربکس,طرح توجیهی گیربکس,طرح توليد گلداني,طرح ساخت تولید گیربکس پیکان,طرح کارآفرینی,کارآفرینی تولید گلدانی گیربکس,گريبكس پيكان,گلدانی پیکان دانلود فایل بررسي و تهيه طرح توليد گلداني گريبكس پيكان دانلود…

تحقیق دانش آموزان و ترسیم چشم انداز مسیر زندگی، تحصیلی و شغلی

تحقیق چشم انداز تحصیلی,ترسیم چشم انداز مسیر زندگی,چشم انداز تحصیلی دانش آموزان,چشم انداز شغلی دانش آموزان,دانش‌آموزان و راه‌ های تشخیص استعداد,دانش‌آموزان و هدایت تحصیلی,دانلود مقاله چشم اند,شخصیت و ارزش‌های تحصیلی دانلود فایل تحقیق دانش آموزان…

پرسشنامه ارزيابي بهره وري در شركت ها

ارزیابی بهره وری شرکت,پرسشنامه ارزيابي بهره وري در شركت ها,پرسشنامه ارزیابی شرکت,پرسشنامه سنجش بهره وری,دانلود پرسشنامه بهره وری,سنجش بهره وری شرکت,مقیاس بهره وری شرکت,مقیاس سنجش بهره وری دانلود فایل پرسشنامه ارزيابي بهره وري در شركت…

گزارش كارآموزي احداث ساختمان مسكوني

احداث ساختمان,تحقيق رشته عمران,دانلود تحقيق,دانلود کارآموزی عمران,دانلود گزارش کارآموزی,كار تحقيقي عمران,كارآموزي ساختمان سازي,كارآموزي عمران,کارآموزی احداث ساختمان,کارآموزی ساختمان مسکونی,گزارش كارآموزي,گزارش کارآموزی ساختمان دانلود فایل گزارش كارآموزي احداث ساختمان مسكوني دانلود فایل بخشی از متن:اولين نيازطبيعي انسان…

شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه جراحی -زهره

دانلود شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه جراحی,شیپ فایل محدوده حوضه های آبریز,شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,لایه GIS حوضه های آبریز اصلی,لایه مرز حوضه های آبریز اصلی,مرز حوضه های آبریز,نقشه…

تحقیق حسابداری شرکت های پیمانکاری

پروژه حسابداری پیمانکاری,پروژه مالی حسابداری پیمانکاری,تحقیق حسابداری پیمانکاری,حسابداری در شرکت پیمانکاری,حسابداری مالی پیمانکاری,دانلود پایان نامه,دانلود پروژ,سیستم مالی شرکت پیمانکاری,مقاله حسابداری شرکت پیمانکاری دانلود فایل تحقیق حسابداری شرکت های پیمانکاری دانلود فایل مقدمه:حسابداري پيمانكاري يكي از…

پاورپوینت بررسي كاربرد مديريت تفاوتهاي فردي در جذب، بكارگيري و ارتقای منابع انساني صنعت نفت

ارتقا منابع انساني,بكارگيري منابع انسانی,پاورپوینت ارتقا منابع انسانی,پاورپوینت بکارگیری منابع انسانی,پاورپوینت مدیریت,پاورپوینت منابع انسانی,دانلود پاورپوینت,مديريت تفاوتهاي فردي در جذب,منابع انسانی صنعت نفت دانلود فایل پاورپوینت بررسي كاربرد مديريت تفاوتهاي فردي در جذب، بكارگيري و ارتقای…

محل يابي خطا در شبكه هاي توزيع

بررسی محل خطا در شبکه توزیع,برنامه محل یابی خطا در شبکه توزیع,پایان نامه محل خطا شبکه توزیع,پروژه بررسی محل خطا در شبکه توزیع,پیش بینی محل خطا در شبکه توزیع,ضرورت محل يابي خطا در شبكه توزيع,محل…

طرح توجیهی توليد صنايع دستی تكميلی و تلفيقی

امکان سنجی صنايع دستي,دانلود پروژه کارآفرینی,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی صنايع دستي,طرح توجیهی توليد صنايع دستي تكميلي,طرح توجیهی صنایع دستی تلفيقي,طرح کارآفرینی توليد صنايع دستي,طرح کسب و کار صنايع دستي,کارآفرینی صنايع دستي دانلود فایل طرح…

نقشه بخش های شهرستان چابهار

بخش های شهرستان چابهار,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان چابهار,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان چابهار,لایه جی آی اس بخشهای چابهار,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های چابهار,نقشه ی جی آی اس بخش…