سنجش ميزان رضايتمندي شهروندان تهراني از خدمات و كاركنان شهرداري

تحقیق ارزیابی رضایتمندی مشتری,تحقیق رضایت از شهرداری,تحقیق رضایت مندی مشتری,تحقیق رضایتمندی از شهرداری,رضایت از خدمات شهري,رضایت از کارکنان شهرداري,رضایت در کلانشهر تهران,رضایت شهروندان
دانلود فایل سنجش ميزان رضايتمندي شهروندان تهراني از خدمات و كاركنان شهرداري

دانلود فایل

چکیده:رضایت مشتري، میزان مطلوبیتی است که مشتري به دلیل خصوصیات مختلف محصول یـا خـدمات، کسـب مـی کنـد و موجب وفاداري مشتریان میگردد و در نتیجه، افزایش شهرت، اعتبار و سودآوري را به دنبال دارد. در این تحقیق کـه هدف اصلی آن بررسی میزان رضایتمندي شهروندان تهرانی از خدمات و کارکنان شهرداري تهران می باشد، سـعی گردیده بـا بهره گیري از ادبیات موجود در حوزه رضایت مشتریان، میزان رضایت شهروندان تهرانی، مورد سنجش قـرار گیـرد. اطلاعـات مورد نیاز براي انجام این پژوهش، از دو روش کتابخانهاي و میـدانی جمـع آوري شـده انـد. جامعـه آمـار ي در ایـن پـژوهش، شهروندان تهرانی که از خدمات شهرداري به نوعی استفاده میکنند، میباشد. با توجه به جامعه آماري، روش نمونهگیري در این پژوهش، روش تصادفی خوشهاي است. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه آماري، 384 نفر انتخاب گردیده اسـت. پس از جمعآوري دادههاي مربوط به پرسشنامه پژوهش، اطلاعات، در نرمافزار تحلیل آماري SPSS پردازششـده و سـپس، عملیات تجزیه و تحلیل، صورت گرفته است. براي توصیف دادههاي بهدست آمده از پرسشنامه، از شاخصههاي آمار توصـیفی از قبیل: فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی نیز براي تجزیه و تحلیل سؤالات و فرضـیه هـاي پژوهش، از آزمونهاي t تک گروهی، آزمون رتبهبندي فریدمن، t گروههاي مستقل و آزمون تحلیل واریـانس چنـد متغیـره، استفاده شده است. یافتهها در این پژوهش نشان میدهند که میزان رضایت کلی شهروندان از خدمات و کارکنان شـهرداري در شهر تهران، بالاتر از حد متوسط میباشد.واژه هاي کلیدي: رضایت شهروندان، خدمات شهري، کارکنان شهرداري، کلانشهر تهرانفهرست مطالب:چکیده1- مقدمه2- پیشینه  تحقیق الف)  پژوهشهاي داخلیاهمیت و عملکرد خدمات دریافتیاطلاعات جمعیتشناختی 3- مبانی نظريمدهاي شکلگیري رضایت مشتريفرضیه هاي پژوهشفرضیه هاي اصلیفرضیه هاي فرعی4- روش تحقیق 5- یافته هاي تحقیقفرضیه هاي آماري آزمون فرضیه اولفرضیه دومفرضیه سومفرضیه چهارمفرضیه پنجم: فرضیه هاي فرعیفرضیه هاي آماري آزمون 6- نتیجه گیري و پیشنهاد 7- منابع و ماخذ

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
رضایت شهروندان رضایت از خدمات شهري رضایت از کارکنان شهرداري رضایت در کلانشهر تهران تحقیق رضایت از شهرداری تحقیق رضایتمندی از شهرداری تحقیق رضایت مندی مشتری تحقیق ارزیابی رضایتمندی مشتری

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان پاوه (واقع در استان کرمانشاه)

استان کرمانشاه,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان پاوه,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان پاوه دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان پاوه (واقع در…

بررسی كاربرد برنامه هاي علمي در تدارك كالا و انبارداري

بررسی انبارداری,برنامه تدارك كالا,پروژه انبارداري,پروژه انبارداری جامع,تحقیق پیرامون علم انبار,سیستم انبارداری,سیستم کامل انبارداری,علم تدارک انبار,كاربرد برنامه هاي علمي انبارداری دانلود فایل بررسی كاربرد برنامه هاي علمي در تدارك كالا و انبارداري دانلود فایل مقدمه:امروزه با…

سورس کد فروشگاه الکترونیکی با زبان aspnet mvc 5 به صورت کامل همراه با دیتابیس

سورس کد فروشگاه الکترونیکی با زبان aspnet mvc 5 به صورت کامل همراه با دیتابیس رفتن به سایت اصلی سورس کد سایت خرید و فروش الکترونیکی با زبان MVC5 مناسب طراح های تجاری و پروژه…

جزوه درس احتمال (پاورپوینت)

آمار,آمار و احتمال,آمار و احتمالات,پاورپوینت آمار و احتمالات,جزوه درس آمار و احتمال,دانلود پاورپوینت آمار,نمونه سوال احتمال دانلود فایل جزوه درس احتمال (پاورپوینت) دانلود فایل جزوه درس احتمال به صورت پاورپوینت و گرافیکیبه همراه مثالهای فراوانفهرست…

دانلود کتاب فیزیولوژی انسانی- تالیف دانیل مک لوگلین -ترجمه عباسعلی گائینی- پیام نور -pdf

دانلود کتاب فیزیولوژی انسانی- تالیف دانیل مک لوگلین -ترجمه عباسعلی گائینی- پیام نور -pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب فیزیولوژی انسانی تالیف دانیل مک لوگلین ترجمه عباسعلی گائینی انتشارات پیام نور منبع رشته تربیت بدنی شامل 731…

چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی

بنگاه‌های اقتصادی,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه بنگاه اقتصادی,پایان نامه تجارت الکترونیک,پایان نامه حسابداری,تجارت الکترونیک در بنگاه اقتصادی,تجارت الکترونیکی,توسعه تجارت الکترونیکی,دانلود پایان نامه دانلود فایل چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی دانلود فایل چکیده:اقتصاد…

تحقیق ارزيابي عملكرد كاركنان

ارزيابي عملكرد سازمان,ارزیابی,تحقیق ارزيابي عملكرد كاركنان,تحقیق در مورد ارزيابي كاركنان,تحقیق مدیریت ارزيابي,دانلود پروژه ارزیابی عملکرد,دانلود تحقیق عملكرد كاركنان,سنجش كاركنان,مدیریت عملكرد كاركنان,مدیریت کارکنان,مقاله ارزيابي عملكرد دانلود فایل تحقیق ارزيابي عملكرد كاركنان دانلود فایل چكيده:اين مقاله روش…

پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و شیوه های مقابله با استرس با خودکارآمدی دختران

پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و شیوه های مقابله با استرس با خودکارآمدی دختران رفتن به سایت اصلی پایان نامه ارشد روانشناسی، بررسی رابطه سبک های دلبستگی وشیوه های مقابله با استرس با خودکارآمدی…

روش ایجاد لایه در نرم افزار گوگل ارث

روش ایجاد ل,روش ایجاد لایه پولیگونی,روش ایجاد لایه پولیگونی در گوگل ارث,روش ایجاد لایه خطی در گوگل ارث,روش ایجاد لایه در نرم افزار گوگل ارث,روش دیجیت کردن,روش دیجیت کردن در گوگل ارث,روش نمایش لایه های…

معرفی کتاب و منابع مدیریت منابع انسانی

فصل نامه مدیریت,ماه نامه مدیریت,مجلات تخصصی مدیریت,مدیریت انسانی,مدیریت منابع,معرفی کتاب,منابع رشته مدیریت,منابع مدیریت منابع انسانی دانلود فایل معرفی کتاب و منابع مدیریت منابع انسانی دانلود فایل معرفی کتب، مجلات، ماه نامه ها و فصل نامه…