بررسی رابطه ی بین شیوه های فرزند پروری و تفکر فراشناختی در بین نوجوانان دختر

پایان نامه روانشناسی,پایان نامه شیوه فرزند پروری,تفکر فراشناختی,تفکر فراشناختی در بین نوجوانان دختر,دانلود پایان نامه,رابطه ی بین شیوه های فرزند پروری,شیوه های فرزند پروری,فراشناختی شیوه های فرزند پروری,فرزند پروری
دانلود فایل بررسی رابطه ی بین شیوه های فرزند پروری و تفکر فراشناختی در بین نوجوانان دختر

دانلود فایل

پایان نامه رابطه ی بین شیوه های فرزند پروری و تفکر فراشناختی در بین نوجوانان دختر یک شهرچکیده:مقدمه: روابط بین فرزندان و والدین و سایر اعضای خانواده را می توان به عنوان بخش هایی از یک نظام دانست که در کنش متقابل با یکدیگر قرار می گیرند از این رو روانشناسان همواره علاقمند بوده اند که چگونگی تاثیر روش های تربیتی والدین را در رشد کودکان مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی شیوه های فرزند پروری و رابطه آن با باورهای فراشناختی در بین دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر شیراز می باشد.روش کار: این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی می باشد که در این مطالعه بر اساس جدول لین 450 نفر از دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی شیراز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه های شیوه های فرزند پروری و باورهای فراشناختی بود. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری spss و با استفاده از روش های آماری همبستگی رگرسیون چندگانه تحلیل واریانس یک عاملی و t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها: بین شیوه های فرزند پروری مبتنی بر کنترل و تفکر فراشناختی رابطه معنی دار و منفی بود . بین شیوه های فرزند پروری مبتنی بر محبت و تفکر فراشناختی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.متغیر کنترل پیش بینی کننده باورهای مثبت  و باور به کنترل ناپذیریبحث و نتیجه گیری: در این پژوهش بین شیوه فرزند پروری مبتنی بر کنترل، شیوه مبتنی بر محبت، شیوه محبت با اعتماد شناختی، باور به کنترل افکار و شیوه کنترل افکار مثبت به عنوان متغیرهای مستقل و افکار فراشناختی مثبت به عنوان متغیر وابسته رابطه معنی دار  وجود داشت.همچنین تحلیل رگرسیون چند عاملی نشان داد که متغیرهای محبت، کنترل، فراشناخت، اعتماد شناختی، باورهای مثبت، خودآگاهی شناختی، باور به کنترل ناپذیر بودن و باور به کنترل افکار به ترتیب پیش بینی معنی دار ی برای متغیر افکار فراشناختی دارند.فهرست مطالب:تقدیمتشکر و قدردانی چکیده فصل اول (مقدمه و هدف)   چکیده1-1- مقدمه2-1- بیان مسئله3-1- اهمیت وضرورت تحقیق4-1- اهداف تحقیق5-1- فرضیه های تحقیق6-1- متغیرهای مورد پژوهش7-1- تعاریف نظری8-1- تعاریف عملیاتیفصل دوم (مروری بر پژوهشهای دیگران)1-2- مقدمه2-2- چهارچوب نظری از سبکهای فرزندپروری1-2-2- مفاهیم الگوی شیفر2-2-2- مفاهیم الگوی سلیگمن3-2-2- مفاهیم مدل بامریند4-2-2- اصول تربیت سازنده فرزندان5-2-2- مهارتها واصول فرزندپروری6-2-2- پیامدهای شیوه های فرزندپروری3-2- چهارچوب نظری ازتفکر فراشناختی1-3-2- نظریه فراشناخت2-3-2- تاریخچه محبت تفکرفراشناختی4-2- پیشینه پژوهش1-4-2- پژوهش های انجام شده در داخل کشور2-4-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشورفصل سوم (روش پژوهش)مقدمه1-3- روش تحقیق2-3- جامعه آماری3-3- حجم نمونه4-3-  ابزارهای گردآوری اطلاعات5-3- شیوه نمونه گیری6-3- روایی وپایای7-3- روش تجزیه وتحلیل داده هافصل چهارم (نتایج و بحث)1-4- مقدمه2-4- آمار  توصیفی3-4- آمار استنباطیفصل پنجم (نتیجه گیری)1-5- مقدمه2-5- بحث ونتیجه گیری3-5- محدودیتهای پژوهش4-5- پیشنهادات پژوهشپرسشنامهمنابع فارسیمنابع انگلیسیچکیده انگلیسی                                                                       فهرست جداولجدول شماره (1-3)- ضریب پایایی متغیرهای وابسته شیوه فرزند پروری جدول شماره (2-3)- پایایی متغیر مستقلجدول شماره (1-4)- ویژگی افراد نمونه از نظر سنجدول شماره (2-4)- ویژگی افراد نمونه از نظر پایه تحصیلیجدول شماره (3-4)- میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره متغیرهای پژوهشجدول شماره (4-4)- ضریب همبستگی پیرسون بین شیوه کنترل و تفکر فراشناختیجدول شماره (5-4)- ضریب همبستگی پیرسون بین شیوه محبت و تفکر فراشناختیجدول شماره (6-4)- ماتریس همبستگی بین شیوه­های فرزند پروری و ابعاد تفکر فراشناختیجدول شماره (7-4)- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری، متغیر پیش بینی کننده، شیوه کنترلجدول شماره (8-4)- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری، متغیر پیش بینی کننده شیوه محبتجدول شماره (9-4)- تحلیل واریانس یک حاصلی تفکر فراشناختی در بین پایه­ های تحصیلی

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود پایان نامه پایان نامه روانشناسی پایان نامه شیوه فرزند پروری رابطه ی بین شیوه های فرزند پروری شیوه های فرزند پروری فرزند پروری تفکر فراشناختی تفکر فراشناختی در بین نوجوانان دختر فراشناختی شیوه های فرزند پروری

پاورپوینت-کنترل جمعیت و تنظیم خانواده- در 130 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-کنترل جمعیت و تنظیم خانواده- در 130 اسلاید-powerpoin-ppt رفتن به سایت اصلی تعريف: üتنظیم خانواده به زنان کمک میکند تا خودشان را از حاملگی نا خواسته محافظت کنند.تنظیم خانواده در سراسر دنیااز 400 میلیون حاملگی ناخواسته…

تحقیق روش های کاهش اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی

اعتیاد دانش آموزان به اینترنت,بررسی اعتیاد اینترنت پسران,بررسی اعتیاد اینترنت دختران,پایان نامه کاهش اعتیاد اینترنتی,پژوهش اعتیاد به اینترنت,دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت,دانلود تحقیق اعتیاد به اینترنت,روش کاهش اعتیاد به اینترنت دانلود فایل تحقیق روش های…

تحقيق زنان و جامعه

تحقيقي علوم اجتماعي,تحقیق پیرامون زنان,تحقیق پیرامون زنان و جامعه,جامعه شناسی زنان,دانلود تحقيقي,زن و جامعه,زنان در جامعه,زنان و جامعه,كار تحقيقي علوم اجتماعي دانلود فایل تحقيق زنان و جامعه دانلود فایل مقدمه: مساله ي زنان از مهم…

نقشه بخش های شهرستان خوی

GIS خوی,بخش های شهرستان خوی,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان خوی,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان خوی,لایه جی آی اس بخشهای شهرستان خوی,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های شهرستان خوی,نقشه ی جی…

سياستهاي آموزشي فرانسه

سياستهاي آموزشي فرانسه رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: سياستهاي آموزشي فرانسه

پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی با تاکید بر محصول فرش

پاورپوينت,پاورپوینت صادرات,پاورپوینت مدیریت,تحقیق در مورد صادرات فرش,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت صادرات فرش,مفهوم صادرات غیر نفتی,موانع صادرات فرش,نقش بازاریابی در محصول فرش دانلود فایل پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی با تاکید بر محصول فرش…

تحقیق بهداشت رواني درمحيط كار

تحقیق بهداشت رواني درمحيط كار رفتن به سایت اصلی مقدمه : در كشورهاي صنعتي نظير كشورهاي اروپايي استرس هاي محيط كار بر بيش از يك سوم كارگران اثر مي گذارد.  در بسياري از كشورهاي دنيا…

مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی دفاترفنی و متره و برآورد

مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی دفاترفنی و متره و برآورد رفتن به سایت اصلی مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی  دفاترفنی و مـتـــره و بـــرآوردنرم افزار تنظیم متره ، ریزمتره ، برآورد و…

شیپ فایل محدوده سیاسی استان خراسان رضوی

دانلود شیپ فایل,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,شیپ فایل استان خراسان رضوی,شیپ فایل محدوده سیاسی خراسان رضوی,لایه GIS محدوده سیاسی خراسان رضوی,محدوده سیاسی خراسان رضوی,مرز استان خراسان رضوی,مرز استانهای کشور دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی استان…

پروژه طراحی کره جغرافیا با کتیا همراه با آموزش مرحله به مرحله

پروژه طراحی کره جغرافیا با کتیا همراه با آموزش مرحله به مرحله رفتن به سایت اصلی موضوع:پروژه طراحی کره جغرافیا با کتیا همراه با آموزش مرحله به مرحلهطراحی یک کره جغرافیا که در محیط های…